אנחנו נשמח לייעץ לך!
+972 76 5300570     איש קשר

Google Cloud Training

As Google Cloud Training Partner we provide the necessary skills to develop and operate infrastructures and applications in the Google Cloud.

Google Cloud Training Schulung Seminar Zertifizierung


Google Cloud Training and Learning Tracks

Do you have any questions about our Google Cloud training offerings? Simply let us know your requirements using our contact form or call us at call+972 76 5300570 and we will be happy to advise you!

Google Cloud Training and Learning Paths (Download PDF)


Digital Leadership Training

Training path for cloud executives

Cloud Infrastructure Track

Designed for IT professionals who are responsible for implementing, deploying, migrating and maintaining applications in the cloud.

Data & Machine Learning Track

Designed for data professionals who are responsible for designing, building, analyzing, and optimizing big data solutions.

Application Development Track

Designed for application programmers and software engineers who develop software programs in the cloud.

Apigee Training

Training path for cloud API engineers


לחץ על שם העיר או על "אימון מקוון" להזמנה. The next Google Cloud course dates

GO-GCF-CI Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure שפת קורס: אנגלית דובאי
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-AGCE Architecting with Google Compute Engine שפת קורס: אנגלית דובאי
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-NGCP Networking in Google Cloud Platform שפת קורס: אנגלית הדרכה מקוונת Time zone: British Summer Time (BST)
GO-AGKE Architecting with Google Kubernetes Engine שפת קורס: אנגלית דובאי
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-AGCP-DP Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process שפת קורס: אנגלית דובאי
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-GCP-FAP Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals שפת קורס: אנגלית דובאי
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-GCF-BDM Google Cloud Fundamentals: Big Data and Machine Learning שפת קורס: אנגלית Virtual Class - India Timezone
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: India Standard Time (IST)
GO-LCWMGC Leading Change When Moving to Google Cloud שפת קורס: אנגלית הדרכה מקוונת Time zone: British Summer Time (BST)
GO-SGCP-3D Security in Google Cloud Platform שפת קורס: אנגלית דובאי
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-GCF-BDM Google Cloud Fundamentals: Big Data and Machine Learning שפת קורס: אנגלית דובאי
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-GCF-CI Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-T-APIHYB-B Managing Google Cloud's Apigee API Platform for Hybrid Cloud שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-AGCE Architecting with Google Compute Engine שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-AGCP-DP Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-DEGCP Data Engineering on Google Cloud Platform שפת קורס: אנגלית דובאי
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-DIGCP From Data to Insights with Google Cloud Platform שפת קורס: אנגלית דובאי
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Gulf Standard Time (GST)
GO-GCF-BDM Google Cloud Fundamentals: Big Data and Machine Learning שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-T-APIENG-B Developing APIs with Google Cloud's Apigee API platform שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-AGKE Architecting with Google Kubernetes Engine שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-PPACE Preparing for the Associate Cloud Engineer Examination שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-GCPAZURE Google Cloud Fundamentals for Azure Professionals שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-CDL Cloud Digital Leader שפת קורס: אנגלית London, City
GO-DIGCP From Data to Insights with Google Cloud Platform שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-LMOGC Logging, Monitoring, and Observability in Google Cloud שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-SGCP-3D Security in Google Cloud Platform שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-PYPCNEJ Preparing for Your Professional Cloud Network Engineer Journey שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-AVDL Analyzing and Visualizing Data with Looker שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-NGCP Networking in Google Cloud Platform שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: British Summer Time (BST)
GO-DDTGC Data-Driven Transformation with Google Cloud שפת קורס: אנגלית הדרכה מקוונת Time zone: British Summer Time (BST)
GO-MMLPGC Managing Machine Learning projects with Google Cloud שפת קורס: אנגלית הדרכה מקוונת Time zone: British Summer Time (BST)
GO-GCP-GSGKE Getting Started with Google Kubernetes Engine שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-DAGCP Developing Applications with Google Cloud Platform שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-GCP-FAP Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-DEGCP Data Engineering on Google Cloud Platform שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-AGCP-DP Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-AGCE Architecting with Google Compute Engine שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-T-APIHYB-B Managing Google Cloud's Apigee API Platform for Hybrid Cloud שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-LCWMGC Leading Change When Moving to Google Cloud שפת קורס: אנגלית הדרכה מקוונת Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-DDMLML Developing Data Models with LookML שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
GO-LMOGC Logging, Monitoring, and Observability in Google Cloud שפת קורס: אנגלית London, City
הרשמה לקורסים פיזיים
הרשם להדרכה מקוונת
Time zone: Greenwich Mean Time (GMT)
הדרכה מקוונת בהנחיית מדריכים:   המדריך מעביר קורסים מקוונים
זהו קורס FLEX, המועבר באופן וירטואלי ובכיתה.